Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Wyniki konkursu na „Najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną”

W związku z ogłoszonym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełżycach konkursem na „Najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną”- dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, pragniemy poinformować o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu pierwszego miejsca ex aequo  dla siedmiu uczestników:

Wiktor GałatWiktor Gałat   lat  5

Mirosław ZuziaZuzia Mirosław   lat 5

Chabora KrzysKrzyś Chabora    lat 5

dawid ZiółkowskiDawid Ziółkowski  lat 7

Gabriela ChrześćjanGabiela Chrześćjan ucz. kl. I

pisanka marysia skubikMaria Skubik     ucz. kl. II

pisanka wiktoria skubikWiktoria Skubik  ucz. kl. VI

 Serdecznie dziękujemy  za udział w konkursie  i gratulujemy laureatom. Nagrody zostaną dostarczone w najbliższym możliwym czasie.

 Członkowie komisji:

mgr Beata Lalak - dyrektor PPP w Bełżycach

mgr Kazimiera Dudziak-Plewik - pedagog PPP Bełżyce

mgr Anna Ceglarz – starszy referent PPP Bełżyce