Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

"1920" - konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

"1920" - konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej
Biuro Programu "Niepodległa” zaprasza osoby powyżej 16 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920". Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o polskiej historii XX wieku, o przyczynach, przebiegu i skutkach wojny polsko-bolszewickiej.
Konkurs ma skłonić uczestników do przypomnienia bohaterów tamtych czasów, do pokazania wysiłku całego społeczeństwa nowoodrodzonej Polski, poprzez stworzenie literackiej panoramy roku 1920.
Tematem Konkursu jest tekst opowiadający o roku 1920, mogący opierać się na prawdziwych zdarzeniach bądź osobach, jak również będący efektem wyłącznie wyobraźni autora. Wskazane jest, aby tekst odnosił się zwłaszcza do wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską. Historia powinna być przedstawiona w sposób literacki.
Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
W konkursie nie ma wyróżnionych kategorii konkursowych. Dopuszczane są teksty: obyczajowe, kryminalne, thrillery, sensacyjne, romanse, reportaże, fantastyka, komedia, bądź stanowiące miks gatunkowy. Nie jest konieczne określanie gatunku pracy.
Tekst nie może przekraczać 30 000 znaków ze spacjami.

link>>
"Wielka wojna zmienia świat" - serwis internetowy Bitwy Warszawskiej
Serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej to kompleksowe źródło wiedzy zarówno dla osób, które dopiero zetknęły się z historią wydarzeń roku 1920, jak i znakomita baza ciekawostek dla pragnących pogłębić swoją wiedzę. To także doskonały zbiór materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów.
Serwis będzie dostępny w siedmiu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej, ukraińskiej i węgierskiej. Dwie ostatnie wersje językowe to także forma uhonorowania najważniejszych polskich sojuszników w dobie bolszewickiej nawały. Warto pamiętać, że Ukraińcy stanowili największą armię sojuszniczą Polski, a Węgrzy w dramatycznych dniach sierpnia 1920 roku przekazali Polakom miliony sztuk amunicji. Węgierska wersja językowa zostanie opublikowana pod koniec lipca br.
link>>