Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Kim będę w przyszłości? Rodzicu wspieraj swoje dziecko w wyborze drogi zawodowej.

Każde dziecko planując, co będzie robić po ukończeniu szkoły podstawowej, potrzebuje pomocy i wsparcia rodziców w zaplanowaniu swojej przyszłości edukacyjnej. Wybór szkoły-  to pierwsza poważna decyzja zawodowa, ale również życiowa.

Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły?

1.Warto pomóc pokazać i przeanalizować zainteresowania i pasje dziecka,

- Co moje dziecko robi w wolnym czasie, co go interesuje, czemu chętnie poświęca swój wolny czas?

2. Trzeba zastanowić się nad kierunkiem, w jakim jest uzdolnione

 – czy moje dziecko raczej woli uczyć się przedmiotów ścisłych czy humanistycznych, może lubi śpiewać, malować, a może uprawia sport itp.?

Czytaj więcej: Kim będę w przyszłości?  Rodzicu wspieraj swoje dziecko w wyborze drogi zawodowej.