Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Nauczanie zdalne w PPP w Bełżycach ma się bardzo dobrze

Wszystkie dzieci korzystające ze stałych zajęć, np. terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju w dalszym ciągu otrzymują pomoc.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie, zrozumienie i trud wkładany każdego dnia. Bardzo nas cieszy to, że jesteśmy potrzebne a nasza pomoc i wskazówki cenne. Ale tak naprawdę to rodzice naszych dzieci są bohaterami w tym trudniejszym trochę czasie. Jesteśmy pełne uznania dla ogromu pracy, jaką teraz wkładacie w stymulowanie rozwoju swoich dzieci.

Nasze dzieci uczą się mówić i myśleć, poznają literki, uczą się liczyć, rozwijają zdolności manualne, zdolności grafomotoryczne, uczą się czym jest Ojczyzna i jak być dobrym Polakiem. Nasze dzieci uśmiechają się. I to jest najważniejsze!

Jak wyglądają efekty nauczania zdalnego w naszej poradni? Sami zobaczcie!

To tylko namiastka tego jak świetnie pracują nasze dzieci i ich rodzice.