Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Zawodowy strzał w 10

Podobnie jak w poprzednim roku
zapraszamy uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców
na konsultacje z doradcą zawodowym, który udzieli pomocy w wyborze szkoły i zawodu, przybliży zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, zapozna z ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu i województwa lubelskiego.
Dyżur będzie pełniła Pani Irena Śmiech w dniach:
9 marca 2022r.- środa - w godzinach 8.45 – 11.00
11 marca 2022r. piątek - w godzinach 11.30- 16.00
Zapraszamy do kontaktu tel. 81 517 27 78