Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Wybór dalszej drogi edukacji w czasie pandemii

W dobie pandemii zmieniło się nasze życie, reżim sanitarny, lockdown, ograniczenia w podróżowaniu itp. Również edukacja jest wyzwaniem zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Szczególne zadanie stoi przed uczniami klas ósmych oraz maturzystami – wybór dalszej drogi edukacji - szkoły średniej lub uczelni. To bardzo ważny wybór, który będzie miał wpływ na przyszłość zawodową i przyszłe życie. Istotne dla uczniów będzie zdobycie odpowiednich informacji oraz poznanie oferty poszczególnych szkół i uczelni.

Uczniowie klas VIII stoją przed wyborem: liceum, technikum, a może szkoła branżowa?
Natomiast uczniów szkół średnich uczelnie wyższe przyciągają nowymi kierunkami studiów, nowoczesnym zapleczem i obietnicami zajęć praktycznych. Studia to czas ( choć z pandemicznymi ograniczeniami) zdobywania odpowiednich kwalifikacji, które z kolei umożliwią znalezienie pracy w wybranej branży.
Aby trafnie wybrać szkołę lub uczelnię dobrze jest zwrócić uwagę na: zainteresowania, uzdolnienia temperament i charakter, stan zdrowia oraz obecną sytuację i prognozy na rynku pracy.
Uczniowie klas VIII powinni pamiętać o terminach jakie będą obowiązywać w rekrutacji 2021/2022.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Najważniejsze informacje w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Uczniów i rodziców zapraszamy również do Informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022.
Przypominamy również, że w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej czeka doradca zawodowy, który udziela pomocy w wyborze szkoły i zawodu.
Powodzenia. Trafnego wyboru.