Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

W dniach 9, 11, 12 marca 2021 roku Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk spotkała się z ósmoklasistami powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamościa. Do udziału w zorganizowanym online wydarzeniu zaproszono też rodziców uczniów klas ósmych, wychowawców, doradców zawodowych, dyrektorów szkół podstawowych. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym w ramach przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w 10!”, wzięło udział blisko 2500 uczestników.
To już VI edycja „Zawodowego strzału w 10!” w Zamojskiej Delegaturze. Dwie pierwsze edycje, na których gościły tłumy absolwentów ówczesnych gimnazjów, udało się zorganizować równolegle, tego samego dnia, we wszystkich powiatach z terenu działania Delegatury. Objęta patronatem ówczesnej Wicemarszałek Sejmu p. Beaty Mazurek - edycja III - zbiegła się z Targami Edukacyjnymi organizowanymi przez Miasto Zamość. Podczas tego przedsięwzięcia, w znacznym stopniu skupiono się na kształceniu zgodnym z potrzebami rynku pracy. Gościem specjalnym edycji IV, zorganizowanej w Tomaszowie Lubelskim, był Minister Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowski, który był świadkiem i uczestnikiem wydarzenia ukazującego modelowy przykład współpracy szkoły zawodowej z lokalnym pracodawcą. Z kolei edycja V – zorganizowana w Szczebrzeszynie – pokazała, jak uatrakcyjnić szkolnictwo branżowe, wykorzystując efektywnie fundusze unijne.
Niezależnie od specyfiki, zasięgu i motywu przewodniego zainaugurowanego w 2017 r. przedsięwzięcia, celem każdego kolejnego wydarzenia jest promocja kształcenia zawodowego i udzielenie absolwentom szkoły podstawowej realnej pomocy w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Również w tegorocznej edycji zasadniczą część każdego z trzech spotkań stanowiły, przygotowane przez publiczne szkoły ponadpodstawowe, filmy prezentujące kształcenie w konkretnych zawodach szkolnictwa branżowego. W sumie, absolwenci mogli z bliska przyjrzeć się kształceniu w 28 zawodach z 9 różnych branż (audiowizualnej, budowlanej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, leśnej, mechanicznej, motoryzacyjnej, rolno-hodowlanej, teleinformatycznej).
Podczas wszystkich trzech spotkań zaprezentowano też zasoby strony internetowej Lubelskiego Kuratora Oświaty, ułatwiające absolwentom szkół podstawowych i ich rodzicom przejście przez proces wyboru szkoły i pomyślnej rekrutacji na kolejny poziom edukacyjny. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczny wymiar „Informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022”.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli też zapoznać się z udostępnionym w zasobach Ośrodka Rozwoju Edukacji „Informatorem o zawodach szkolnictwa branżowego”.