Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

"Rezerwat Dzikich Dzieci" w Lublinie nie tylko na wakacje

Idea Rezerwatu czerpie z definicji zabawy jako swobodnych działań dzieci. Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują – zgodnie z zasadami Pajdokracji. O tym w co i na jakich zasadach bawią się dzieci w Rezerwacie, decydują one same. Rezerwatowy zespół zadba, aby dzieciakom niczego nie zabrakło, a grupa Playworkerów będzie czuwała nad tym, żeby w zabawie nikt nie przeszkadzał. Dzieci będą mogły swobodnie budować własną rzeczywistość, świetnie się przy tym bawiąc.

Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). W ścisłym Rezerwacie obowiązuje Kodeks Honorowy oparty na zasadach wzajemnego szacunku. Dzieci mają dostęp do materiałów i narzędzi, z których budują i ozdabiają instalacje, bazy i wieże. Wszystkie powstałe obiekty są dziełem dzieci i przedmiotem ich kreatywnej zabawy. Na terenie Rezerwatu nie znajdziecie gotowych, katalogowych rozwiązań.
Wejście do Rezerwatu od ulicy Dolnej Panny Marii 6 lub 8

 

Rezerwat Dzikich Dzieci dostępny w sierpniu:
wtorek-niedziela: 10:00-18:00

Dni rodzinne w Rezerwacie Dzikich Dzieci:
4, 11, 18 sierpnia: 10:00-18:00.

3 sierpnia – Dzikie różdżki – gra terenowa i warsztat / 15:00

3 sierpnia – WAKE UPcycling / 11:00-16:00
warsztaty w pracowni UPcyclingu i zero waste
kolejne warsztaty: 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 sierpnia, godz. 11:00

3 sierpnia – Ognisko z nocowaniem / 19:00
kolejne ognisko: 31 sierpnia, godz. 19:00

4 sierpnia – Dzień rodzinny / 10:00-18:00
kolejne Dni Rodzinne: 11, 18 sierpnia, godz. 10:00

8 sierpnia – Dziki ogród – warsztaty ogrodnicze / 17:00
8.08, godz. 17:00 – Kawa
29.08, godz. 10:00 – Fermentacje

11 sierpnia – Skejciołek – spektakl / 16:00

17 sierpnia – Urządzamy Rezerwat – warsztaty konstrukcyjne / 13:00
kolejne warsztaty: 24 sierpnia, godz. 13:00

24 sierpnia – Dzikie Grand Prix – warsztaty konstrukcyjne + wyścig / 10:00
kolejne warsztaty: 25 sierpnia, godz. 10:00

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.  

Info: Rezerwat Dzikich Dzieci