Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Ogłoszenie

W okresie ferii zimowych PPP w Bełżycach działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.
W tym okresie poradnia podejmuje również dodatkowe działania o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 (nr tel. 81-517-27-78).
Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie dzwoniąc na bezpłatną całodobową infolinię 800-080-222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego

Serdecznie zapraszamy na Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Startujemy w sobotę 05 września 2020r. o godzinie 12.00.
W tym roku ze względu na trudną sytuacje epidemiczną Narodowe Czytanie przenosimy do Internetu. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową oraz profil FB.
Pracownicy PPP w Bełżycach

118877860 2671817149741311 3734898140779923962 n

 

"Rezerwat Dzikich Dzieci" w Lublinie nie tylko na wakacje

Idea Rezerwatu czerpie z definicji zabawy jako swobodnych działań dzieci. Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują – zgodnie z zasadami Pajdokracji. O tym w co i na jakich zasadach bawią się dzieci w Rezerwacie, decydują one same. Rezerwatowy zespół zadba, aby dzieciakom niczego nie zabrakło, a grupa Playworkerów będzie czuwała nad tym, żeby w zabawie nikt nie przeszkadzał. Dzieci będą mogły swobodnie budować własną rzeczywistość, świetnie się przy tym bawiąc.

Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). W ścisłym Rezerwacie obowiązuje Kodeks Honorowy oparty na zasadach wzajemnego szacunku. Dzieci mają dostęp do materiałów i narzędzi, z których budują i ozdabiają instalacje, bazy i wieże. Wszystkie powstałe obiekty są dziełem dzieci i przedmiotem ich kreatywnej zabawy. Na terenie Rezerwatu nie znajdziecie gotowych, katalogowych rozwiązań.
Wejście do Rezerwatu od ulicy Dolnej Panny Marii 6 lub 8

Czytaj więcej: "Rezerwat Dzikich Dzieci" w Lublinie nie tylko na wakacje